REKRUTACJA do klas I w Szkole Podstawowej nr 14 
w Jastrzębiu-Zdroju

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I w Szkole Podstawowej nr 14 
w Jastrzębiu-Zdroju

Potwierdzenie woli 2021

Regulamin rekrutacji 2021

Rekrutacja 2021 KARTA ZGŁOSZ DZIECKA

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie w sekretariacie szkoły, przesyła listem, wrzuca do skrzynki pocztowej przed szkołą lub przesyła  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp14.jastrzebie.pl