Szkoła dziś

SALE LEKCYJNE

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

SALA GIMNASTYCZNA

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

IZBA REGIONALNA W NASZEJ SZKOLE