Komunikaty

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA RODZICÓW


Konsultacje odbywają się wg harmonogramu w terminarzu ucznia na dzienniku elektronicznym LIBRUS.


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22

 

2 listopada 2021r.
12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
17 czerwca 2022r.

W tych dniach świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 7.30 – 15.30

 
 
 

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez radę rodzicówza pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2015 (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – RR Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Z góry dziękujemy,

W imieniu rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Przewodnicząca Rady – Monika Ćwierz

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl.