Komunikaty

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA RODZICÓW


Konsultacje odbywają się wg harmonogramu w terminarzu ucznia na dzienniku elektronicznym LIBRUS.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/23

14.10, 31.10, 28.04, 2.05, 9.06
W tych dniach na świetlicy szkolnej zorganizowane są zajęcia opiekuńcze.

 
 

Skip to content