Grono Pedadogiczne


Nauczyciele
Szkoły Podstawowej
nr 14 im. Ziemi Śląskiej
w Jastrzębiu – Zdroju

 mgr Izabela Bednarczuk – historia, geografia, WOS

mgr Bożena Bezuch – edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Brych – muzyka

mgr Aleksandra Bujek – biblioteka, świetlica

mgr Katarzyna Czoch – edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewelina Filipowska – język angielski

mgr Barbara Gustof – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Daria Kiełkowska – plastyka, technika, świetlica

mgr Alicja Kuczok – język niemiecki

dr Damian Mikołowicz – wychowanie fizyczne

mgr Joanna Najmoła – Wójcik – język polski

mgr Agnieszka Piechaczek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Pindel – wychowanie fizyczne

mgr Justyna Reclik – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Roszczak – religia, WDŻwR

mgr Ewelina Sładkowska – język angielski

mgr Małgorzata Sobocik – matematyka

mgr Barbara Stachowicz – język polski

mgr Katarzyna Waniek – matematyka, informatyka, fizyka

ks. Bogdan Wąż  – religia

mgr Magdalena Wyrembelska  – biologia, chemia, przyroda

mgr Karina Zwierko – pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa

 WYCHOWAWCY  KLAS:

Klasa Ia – mgr Barbara Gustof

Klasa Ib – mgr Agnieszka Piechaczek

Klasa IIa – mgr Lucyna Salamon

Klasa IIb – mgr Justyna Reclik

Klasa IIIa  mgr Katarzyna Czoch

Klasa IIIb – mgr Bożena Bezuch

Klasa IVa – mgr Joanna Najmoła-Wójcik

Klasa IVb – mgr Izabela Bednarczuk

Klasa V – mgr Ewelina Filipowska

Klasa VIIa – mgr Justyna Pindel

Klasa VIIb – mgr Barbara Stachowicz

Klasa VIIIa – mgr Ewelina Sładkowska

Klasa VIIIb – mgr Magdalena Wyrembelska