Biblioteka

Biblioteka szkolna

mgr Beata Korzeńska

Godziny pracy biblioteki szkolnej 

BIBLIOTEKA SZKOLNA
JEST CZYNNA W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

 

Poniedziałek- od 9.45 – 10.30, od 11.30- 14.20
Wtorek- od 9.45- 13.45
Środa- od 9.40- 14.20
Czwartek- od 9.00- 14.20
Piątek- od 8.35- 13.30


 BIBLIOTECZNE AKTUALNOŚCI

Przedszkolaki w bibliotece

W dniach 18 i 21 marca odwiedziły bibliotekę szkolną przedszkolaki: Skrzaty i 6-latki.Na początku obejrzały przedstawienie wierszy Jana Brzechwy w wykonaniu członków Koła Przyjaciół Biblioteki z kl.Va. Następnie zapoznały się ze zbiorami biblioteki oraz z pracą bibliotekarki. Miło było gościć przyszłych czytelników oraz ich opiekunki. Do zobaczenia.


POBIERZ W PLIKU PDF PONIŻEJ

niekalendarz-karta-na-pieczatki

niekalendarz-plakat-A4


OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA!

 

Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przyznana kwota dotacji wynosi 15000 zł. Oznacza to, że razem mamy do wydania w 2023 r. 10500 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki, 4000 zł na nowy sprzęt do biblioteki i 500 zł na  realizację działań promujących czytelnictwo.

Książki zakupione do biblioteki szkolnej ze środków Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. 

Nowości polecane przez bibliotekę znajdują się w Librusie, w e-bibliotece.

 

23 kwietnia

Światowy  Dzień  Książki

Z tej okazji biblioteka zaprosiła wszystkich uczniów i nauczycieli do klasowych prezentacji ulubionych książek pod hasłem  „Przyjaciółki z półki”.

Oto efekty:

Klasa IV a

Klasa IV b

Klasa III b

Klasa I

 


Podsumowanie projektu czytelniczego „Detektywi na tropie”, w którym wzięli udział uczniowie kl.3b wraz z wychowawczynią. Dzieci czytały książki z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”, wraz z młodymi detektywami  ruszyły w ślad za przestępcami w małym szwedzkim miasteczku.

 


Regulamin  szkolnego konkursu na lapbook
pt.  Patroni  Roku  2023

 1. Organizatorzy konkursu: Biblioteka szkolna SP 14 oraz wychowawczynie klas VIII.
 2. Celem konkursu jest:
 • Popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości wybitnych Polaków
 • Rozwijanie kreatywności uczniów
 • Kształcenie umiejętności poszukiwania informacji
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać lapbook.
 2. Forma prezentacji pracy konkursowej-  prace można wykonać korzystając z różnych technik łączenia elementów informacyjnych z plastycznymi. Informacja o autorze- na odwrocie pracy.
 3. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Prace należy składać do dnia 10.03. 2023.w bibliotece szkolnej.

Organizator nie zwraca prac.

 1. Kryteria oceny prac:  ilość  informacji, oryginalność, zastosowanie różnych sposobów przekazania informacji, estetyka wykonania lapbooka.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu-……17.03.2023……………..

Wystawa książek zatytułowana „Detektywi na tropie…” Zaproszenie do czytania i wklejania komentarzy do książek o tematyce detektywistycznej. Polecane serie: „Detektyw Pozytywka”, „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, „Ignacy i Mela na tropie złodzieja”, „Agata na tropie”, „Detektyw Zuzia”, „Pan Samochodzik i…”, „Zagadki Sherlocka Holmesa”, opowiadania Agathy Christie”.

 
Gorąco polecam- miłośniczka kryminałów, bibliotekarka szkolna


Konkurs czytelniczy pt. ” W świecie baśni Andersena”
dla uczniów klas III

1 miejsce Hanna W.
2 miejsce Zofia K.
3 miejsce Zofia Sz.
Pozostali uczestnicy: Magdalena K. Pola B. Klaudia W. Sofia M. Oliwier P. 

Konkurs czytelniczy dla klas IV pt. „Mikołajek i inne chłopaki”

Uczestnicy konkursu: Alicja G., Tymoteusz M., Franciszek G., Kamil B., Bartosz G., Radosław H.


REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły, a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej jedną lekturę.
 6. Uczeń, który nie oddał książek w terminie,nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik,który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.Do momentu,gdy tego nie uczyni,jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Książki z księgozbioru podręcznego są udostępniane przez bibliotekarza na miejscu-w czytelni.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. Podręczniki i materiały edukacyjne użyczane są uczniom na okres zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego.
 12. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny wydawane są nie później niż do 14 września w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 13. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów.
 14. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, w terminie do końca zajęć edukacyjnych, podręczniki i materiały edukacyjne zwracane są do biblioteki szkolnej. W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu komisyjnego, zwrotu dokonuje się w terminie do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.
 15. Odpowiedzialność za realizację zadania określonego w pkt.14 ponosi nauczyciel-bibliotekarz we współpracy z wychowawcą klasy.
 16. Uczniowie/pracownicy opuszczający szkołę są zobowiązani do przedłożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia  od bibliotekarza  o braku zaległości w bibliotece szkolnej.

Procedura funkcjonowania biblioteki  w przypadku realizacji zajęć
w formie zdalnej:

 1. Bibliotekarz wykonuje swoje obowiązki w szkole zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin i  harmonogramem pracy. W razie potrzeby zastępuje na zajęciach online wychowawcę lub nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
 2. Do konsultacji zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus lub Zoom.
 3. Bibliotekarz sprawuje opiekę nad uczniami, którzy korzystają ze stacji nauki zdalnej na terenie szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 2. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
 3. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni komputerowej.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 6. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych, uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 8. Niestosowanie się do ww.punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.