Rekrutacja 2022

REKRUTACJA DO KLAS 1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14
IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Harmonogram

Regulamin rekruacji 2022

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie w sekretariacie szkoły, przesyła listem, wrzuca do skrzynki pocztowej przed szkołą lub przesyła  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp14.jastrzebie.pl