Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA SSU: Magdalena Króliczek z klasy VIII 

ZASTĘPCA: Izabela Kaczmarek z kl. VIIb 

DRUGI ZASTĘPCA: Maciej Buchalik z kl. VIII