Kalendarz 2022/2023

ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO  2022/2023
:

  • 1 września 2022 r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 23 – 31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

  • 16 – 29 stycznia 2023 r.– Ferie zimowe

  • 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

  • 23 czerwca 2023 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/23
14.10, 31.10, 28.04, 2.05, 9.06
W tych dniach na świetlicy szkolnej zorganizowane są zajęcia opiekuńcze.