Kalendarz 2023/2024

ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO  2023/2024
:

  • 4 września 2023 r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 23 – 31 grudnia 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna

  • 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.– Ferie zimowe

  • 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

  • 21 czerwca 2024 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/23
14.10, 29.04, 30.04, 2.05, 31.05
W tych dniach na świetlicy szkolnej zorganizowane są zajęcia opiekuńcze.