Kalendarz 2021/2022

ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO  2021/2022
:

  • 1 września 2021 r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 23 – 31 grudnia 2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna

  • 14 – 27 lutego 2022 r. – Ferie zimowe

  • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

  • 24 czerwca 2022 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22

2 listopada 2021r.
12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
17 czerwca 2022r.

W tych dniach świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 7.30 – 15.30