Zakładki z cytatami Jana Pawła II

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II w naszej szkole przypomniano sobie Jego słowa kierowane do dzieci i ludzi młodych. Uczniowie wszystkich klas robili zakładki z cytatami Świętego Polaka. Potem, po wylosowaniu innej klasy, obdarowywali się wzajemnie.

E. ROSZCZAK

MODELOWANIE Z SOBIESKIM

W październiku, podczas „Tygodnia kodowania”, uczniowie klasy 8 w czasie lekcji informatyki uczestniczyli w warsztatach on-line prowadzonych przez nauczyciela z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, p. Wacława Gardziejewskiego. Uczniowie projektowali swoje breloczki w darmowym środowisku 3D, a następnie ich prace zostały wydrukowane na drukarce 3D.

Projekt „Moja mała Ojczyzna, poznaję moje miejsce w którym żyję, florę i faunę. Warto przyglądać się drzewom.”

Działalność na zajęciach miała  na celu poznawanie  na terenie  Śląska, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin jak również  prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci. Zorganizowano wiele wycieczek do ciekawych miejsc : Ogród Botaniczny w Mikołowie, parki w Pszczynie i w Jastrzębiu – Zdroju. Uczniowie poznali gatunki  chronione, zagrożone, różnorodność siedlisk przyrodniczych, bogatą faunę i florę naszego regionu, a także dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach  kształtowali postawy proekologiczne.

Uczniowie chętnie uczestniczyli na zajęciach, a wycieczki na trwale zapisały im się w pamięci, szczególnie, że mogły wszystko zapisywać aparatami fotograficznymi zakupionymi z funduszy europejskich.

Dorota Strzódka

PROJEKT z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”