Pasowanie na ucznia

Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas.

Z tej okazji przyrzekamy, że się bardzo postaramy.

Pilnie świat poznawać, dobry przykład innym dawać.

Być pomocnym w domu, szkole i wypełniać ucznia rolę.

Ślubujemy uroczyście.

14 października z pewnością na długo zapadnie w pamięci naszych pierwszoklasistów. Właśnie dziś miała miejsce ceremonia pasowania na ucznia. Ale nim to nastąpiło, uczniowie klasy 1A i 1B przy wsparciu reżyserskim pani Barbary i pani Agnieszki zaprezentowali specjalnie na tą okazję przygotowane przedstawienie. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i oficjalnie stali się członkami społeczności uczniowskiej. Zwyczaj ten podnosi rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy każdego pierwszaka. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły złożyli takie przyrzeczenie. Świadkami tego ważnego wydarzenia byli licznie zgromadzeni rodzice. Dzieci wykazały się dużą wiedzą, udowodniły też, że znane są im zasady zachowania się w szkole. Centralnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez pierwszoklasistów. Po uroczystej przysiędze zostali pasowani dużym ołówkiem przez Panią Dyrektor Bożenę Bezuch, co oznacza przyjęcie ich do społeczności szkolnej. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, od wychowawczyni. W czasie uroczystości panowała podniosła atmosfera. Na koniec, dzieci otrzymały gratulacje i życzenia sukcesów w nauce od dyrekcji. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Jesteśmy przekonani, że ten piękny jesienny dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce.

Agnieszka Piechaczek