Akcji informacyjno- edukacyjna pt.: „Wirusoochrona”

Nasza szkoła przystąpiła do akcji informacyjno- edukacyjnej pt.: „Wirusoochrona”.
Celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów, zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową oraz wyrabianie wśród dzieci prawidłowych nawyków dbania o higienę rąk.