Żywy obraz

Żywy obraz czyli… rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę.
Właśnie takie rekonstrukcje wykonali uczniowie klasy 6 w swoim projekcie : Bądź żywym obrazem. Prezentacja udała się znakomicie i została entuzjastycznie przyjęta przez innych
uczniów. Popatrzcie sami.


Daria Kiełkowska i Barbara Stachowicz