ŚWIĘTO PRACY

Dnia 5 maja obchodziliśmy w naszej szkole Święto Pracy. Uczniowie klas 1-8 przyszli przebrani za osoby wykonujące różne zawody. Tym akcentem chcieliśmy uświadomić uczniom, że istnieją różnorodne zawody, i że każdą pracę należy szanować.