Projekt „Moja mała Ojczyzna, poznaję moje miejsce w którym żyję, florę i faunę. Warto przyglądać się drzewom.”

Działalność na zajęciach miała  na celu poznawanie  na terenie  Śląska, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin jak również  prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci. Zorganizowano wiele wycieczek do ciekawych miejsc : Ogród Botaniczny w Mikołowie, parki w Pszczynie i w Jastrzębiu – Zdroju. Uczniowie poznali gatunki  chronione, zagrożone, różnorodność siedlisk przyrodniczych, bogatą faunę i florę naszego regionu, a także dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach  kształtowali postawy proekologiczne.

Uczniowie chętnie uczestniczyli na zajęciach, a wycieczki na trwale zapisały im się w pamięci, szczególnie, że mogły wszystko zapisywać aparatami fotograficznymi zakupionymi z funduszy europejskich.

Dorota Strzódka

PROJEKT z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”