Obchody Dnia Liczby Pi w Naszej szkole

14 Marca 2022 na całym świeci obchodzono DZIEŃ LICZBY PI. W naszej szkole świętujemy ten dzień już od kilku lat. W tym roku uczniowie brali udział w wielu konkursach związanych właśnie z Liczbą Pi oraz w konkursach matematycznych.

Konkurs na PI-plakat

Laureatami zostali:

I miejsce: Anna Lipus klasa 7b

II miejsca: Julia Goszyc klasa 8b

III miejsce: Lucjan Lipus klasa 4a

wyróżnienie: Julia Masłowska klasa 2b

Kolejny konkurs to „Moje zdjęcie z Liczbą PI”

Laureatami zostali:

I miejsce: Milena Buchalik klasa 4a

II miejsce: Szymon Skupień klasa 2a

III miejsce: Kamil Babilas klasa 5

W ramach innowacji pedagogicznej z języka angielskiego i matematyki pt. „Math is fun and easy” zorganizowano przy współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 10 konkurs plastyczny pt.: „My Lucky Number – Moja Szczęśliwa Liczba”. 

Oto wyniki konkursu:

Publiczne Przedszkole nr 10:

I miejsce: Szymon B.

II miejsce: Wiktoria Sz.

III miejsce: Natalia D. 

Szkoła Podstawowa nr 14:

I miejsce: Damian Orlik kl. IIa

II miejsce: Zuzanna Marszałek kl. IIIb

III miejsce: Milena Buchalik kl. IVa

W związku z obchodami Dnia Liczby Pi zorganizowane zostały również dwa konkursy matematyczne – dla klas II i III SP. Uczniowie w czasie rozwiązywania zadań musieli wykazać się nie tylko wiedza zdobytą w czasie lekcji matematyki ale przede wszystkim logicznym myśleniem, a także sprytem.

Oto najlepsi matematycy wśród drugoklasistów:

I miejsce: Magdalena Kuczera klasa 2b

II miejsce: Lena Mieszczak klasa 2b

III miejsce: Dominik Drzęźla klasa 2a

Wyróżnienie: Hanna Waniek klasa 2b

Oraz najlepsi matematycy w klasach trzecich:

I miejsce: Dawid Kałużny klasa 3b

II miejsce: Tymoteusz Michniewicz klasa 3a

III miejsce: Maja Kornas klasa 3b oraz Alicja Getler klasa 3a

G R A T U L U J E M Y !!!