APEL PROFILAKTYCZNY

W dniu 24.01.2024 pedagog szkolny p. Karina Zwierko oraz p. Dorota Strzódka zorganizowały apel pt. „Wiem, jak radzić sobie z zagrożeniem” w skład którego wchodziły następujące działania:

* wyeksponowanie plakatów profilaktycznych, wykonanych przez każdy oddział klasowy, dotyczących zjawiska bullyingu oraz promujących bezpieczne i kulturalne relacje wśród rówieśników,

* prezentacja multimedialna, która zawierała:

– informacje nt.: niekorzystnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka, jego rodzinę, kontakty przyjacielskie oraz zainteresowania, 

– zdjęcia prac plastycznych uczniów klas I-III – laureatów szkolnych konkursów profilaktycznych pt.:
„Alkoholowi mówimy stop! Wybieram moje hobby, przyjaciół, rodzinę”, 

– zdjęcia ulotek profilaktycznych, przekazanych dla wszystkich oddziałów szkolnych, do wykorzystania na lekcje wychowawcze, wykonanych przez klasy IVa, IVb, VIb pt.:„Zagrożenia wynikające z palenia papierosów i e-papierosów.”
„Narkotyki…Dopalacze…Alkohol… Skutki ich zażywania!
„Bezpieczne korzystanie z Internetu, skutki nieprawidłowego użytkowania”,

* zaprezentowanie szkolnej książki ze zdrowymi przepisami kulinarnymi, stworzonej wspólnie przez uczniów wszystkich klas w ramach profilaktyki zdrowotnej oraz udostępnienie jej uczniom w bibliotece szkolnej, 

* występ uczniów klasy VII dotyczący bullyingu ( nękanie, przemoc słowna , dokuczanie, wyśmiewanie, rozpuszczanie plotek o kimś , popychanie, szturchanie, zabieranie czyjejś własności, manipulowanie kimś, odrzucenie,ostracyzm) oraz jego skutków 
i sposobów radzenia sobie z nim,


* zaprezentowanie przez uczniów należących do Samorządu Szkolnego informacji na temat czym są sekty i dlaczego stanowią zagrożenie, 


* prezentacja multimedialna przygotowana przez klasy III nt. uzależnienia od telefonu – fonoholizmu.

* projekcja filmiku ukazującego skutki uzależnienia od telefonu.