Zebrania i konsultacje z nauczycielami

c1bfa2a26e446c592dc4fa540f0a59f0 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  • KONSULTACJE DLA RODZICÓW – 17.12.2018r. godzi 16.00-17.30