Zakładki z cytatami Jana Pawła II

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II w naszej szkole przypomniano sobie Jego słowa kierowane do dzieci i ludzi młodych. Uczniowie wszystkich klas robili zakładki z cytatami Świętego Polaka. Potem, po wylosowaniu innej klasy, obdarowywali się wzajemnie.

E. ROSZCZAK