Uniwersytet Jagielloński w naszej szkole

W ramach współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku 23 marca gościliśmy w naszej szkole dr hab. Aleksandrę Walczyńską. Przybliżyła nam zagadnienie osadu czynnego oraz mikroorganizmów w nim żyjących. Uczniowie mogli przez lupę zobaczyć m.in. różowego orzęska. Wykonali również model osadu czynnego: do kłaczków z waty dodali ulepione z plasteliny orzęski, wrotki czy niesporczaki. 
Dr hab. Aleksandra Walczyńska ogłosiła  również dwa konkursy. Pierwszy z nich jest na ładniejszą nazwę osadu czynnego, a drugi – plastyczny, przedstawiający osad czynny (szczegóły tego drugiego konkursu podam później). Prace konkursowe będą wystawione w INoŚ UJ w Krakowie.