TYDZIEŃ KODOWANIA W NASZEJ SZKOLE

Od 16 – 20 października obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Kodowania. Nauka kodowania pomaga zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. We wszystkich klasach na lekcji informatyki uczniowie próbowali rozkodować przygotowane karty pracy. Każdy uczeń, który wykonał zadanie prawidłowo- otrzymywał ocenę, a z najładniejszych prac stworzona została galeria. Oto ona: