Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa.

Konkurs o takiej nazwie zyskał wielkie zainteresowanie w szkole.  Jego celem było pielęgnowanie tradycji rodzinnych i kreatywne  spędzanie wspólnego czasu. Wszystkie prace wystawiono w szkole, a później w kościele parafialnym w Boryni. Nad całością konkursu czuwała p. D. Kiełkowską i p. E. Roszczak.