OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA „ROWEROWY MAJ”

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy Maj”, która w tym roku po raz pierwszy będzie z udziałem miasta Jastrzębie-Zdrój.
Kampania skierowana jest to wszyskich uczniów oraz pracowników szkoły i ma na celu propagowanie aktywnego podróżowania do szkoły.
Zasady uczestnictwa:
– kampania obejmuje cały miesiąc maj 4-31.05 (z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej),
– udział może wziąć każdy uczeń szkoły, który przyniesie zgodę rodziców/prawnych opiekunów na dział,
– uczestnik zbiera każdego dnia naklejkę za aktywny przyjazd do szkoły – aktywny tzn. na rowerze/ dysko-rolce /hulajnodze /rolkach /wrotkach,
– naklejki zbieramy dla szkoły jak i dla klasy i samych siebie,
– dla najlepszej szkoły w Jastrzębiu-Zdroju przewidywana jest nagroda,
– nagrodzona zostanie także każda najlepsza klasa w danej szkole,
– koordynator szkolny będzie każdego dnia spisywać udział uczestnika i wprowadzał na platformie kampanii udział,
– aktywna frekwencja przeliczana jest procentowo do zgłoszonych uczestników

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać:
klasy 1-3 u wychowawcy
klasy 4-8 p.Pindel