Nasza szkoła bierze udział w konkursie!

Bierzemy udział w konkursie Na najpiękniejsza szlajfke śląską jak na szkole imienia Ziemi Śląskiej przystało!