Mikołaj w naszej szkole

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców SP14 przygotowała paczki dla uczniów. 
Tradycyjnie w rolę Mikołaja i jego pomocników wcielili się uczniowie klas VIII.

Ewelina Sładkowska