Miejski Konkurs Matematyczno-Językowy pt. „Let’s count”

Dnia 11 maja 2022r. w naszej szkole odbył się Miejski Konkurs Matematyczno-Językowy pt. „Let’s count”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 7-8 z dziesięciu różnych szkół. Zadaniem uczniów było rozwiązywanie zadań matematycznych w języku angielskim. Zwycięzcą konkursu został Paweł Bednorz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach, II miejsce zajęli – Mikołaj Bartczak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i Grzegorz Zając z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowegoa III miejsce – Michał Lazar z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureatom I, II i III miejsca zostały wręczone nagrody. 

Ewelina Sładkowska