Lekcje o mieście

Klasa 4a i 4b wzięły udział w lekcjach o swojej małej ojczyźnie – Jastrzębiu-Zdroju. W ramach lekcji odwiedziliśmy m.in. Urząd Miasta, Park Zdrojowy, Galerię Historii Miasta, Galerię Dzwonków, Stadion Miejski i oczywiście basen w Zdroju.