II Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Językowy pt. „Let’s count”

Dnia 17 maja 2023r. w naszej szkole odbył się II Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Językowy pt. „Let’s count”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 7-8 z siedmiu różnych szkół. Zadaniem uczniów było rozwiązywanie zadań matematycznych w języku angielskim. Zwycięzcą konkursu został Dominik Buchacz oraz Jakub Paździor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach, II miejsce zajęli – Magdalena Michalak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,  a III miejsce – Mikołaj Bartczak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureatom I, II i III miejsca zostały wręczone nagrody.