Hej kolęda, kolęda!

Jest to nasz ostatni tydzień nauki w szkole. W przyszłym tygodniu jest nauczanie zdalne i  zobaczyby się tylko przez kamerę. Dlatego na ostatnich lekcjach religii kolędujemy na cały głos! 

Elżbieta Roszczak