GRATULACJE!

Nasza wieloletnia nauczycielka p.Elżbieta Roszczak w Pebiscycie Edukacyjnym Dziennika Zachodniego w kategorii  Nauczyciel Klas IV – VIII zdobyła I miejsce w mieści Jastrzębie – Zdrój i II miejsce w województwie śląskim. Można poczytać w artykule DZ co mówi o sobie i swojej pracy w naszej szkole. Gratulujemy!
Pani Roszczak bardzo dziękuje za nominację i  oddane na nią głosy.