Gratulacje dla laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii

Kamil Konik, uczeń klasy 8a został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Przygotowania do konkursu trwały od początku września, także wymagały od Kamila ogromnego zaangażowania oraz wielu godzin pracy. Konkurs składał się z trzech etapów. W trzecim etapie Kamil musiał wykazać się wiedzą ze szkoły podstawowej oraz wybranymi treściami ze szkoły ponadpodstawowej. Najlepsi uczniowie, którzy napisali 3 etap na minimum 90% uzyskali tytuł laureata. Osiągnięcie to zostanie wpisane Kamilowi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.