Dyplomy

Nasi uczniowie są bardzo empatyczni, pomocni i wspierający. Biorąc udział w wielu różnych akcjach pomagają innym. Doceniają też pracę innych na rzecz pomocy, wsparcia i służby potrzebującym. Szkolny Samorząd Uczniowski zorganizował akcję pt. Dyplom dla służb. Dyplomy za pomoc i służbę mieszkańcom naszego miasta zostały wystawione w szkole, a potem wysłane do nagrodzonych.

Koordynator akcji – E. Roszczak