BohaterOn w Twojej szkole

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn w Twojej szkole. To ogólnopolska kampania historyczna, ktora ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz przybliżenie Polsakom historii XX wieku.

W ramach akcji uczniowie zapoznali się z historią Powstania Warszawskiego oraz wykonali kartki dla Powstańców- Bohaterów tamtych wydarzeń. 

Wszysyc mamy nadzieję, że kartki z życzeniami sparwią radość Powstańcom i będą dla nich świadectwem naszej pamięci o Ich wysiłku włożonym w walkę o Wolną Polskę!