Dzielimy się !

To kolejne nasze charytatywne działanie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia dziecka Szkolny Samorząd uczniowski patronował akcji dzielenia się słodyczami z biedniejszymi dziećmi naszego miasta. Za słodycze dziękują: PCK w Jastrzębiu – Zdroju i Miejsce Dobra, które mieści się w podziemiach pod rondem Centralnym w Jastrzębiu -Zdroju.

Koordynator E. Roszczak

Dyplomy

Nasi uczniowie są bardzo empatyczni, pomocni i wspierający. Biorąc udział w wielu różnych akcjach pomagają innym. Doceniają też pracę innych na rzecz pomocy, wsparcia i służby potrzebującym. Szkolny Samorząd Uczniowski zorganizował akcję pt. Dyplom dla służb. Dyplomy za pomoc i służbę mieszkańcom naszego miasta zostały wystawione w szkole, a potem wysłane do nagrodzonych.

Koordynator akcji – E. Roszczak